Taloudellinen vastuu

HKScanin strateginen tavoite on kannattava kasvu. Konsernin juridista yhtiörakennetta ja tuotantorakennetta on selkeytetty viime vuosien aikana. Näillä toimilla ja onnistuneella käyttöpääoman hallinnalla konsernin tase on vahva. Konsernin avainlukuja on tässä vuosikertomuksessa sekä HKScanin verkkosivuilla.

Tuotantolaitosten ja teknologioiden kehittämiseen on edellä mainittujen toimien myötä voitu keskittyä aiempaa paremmin. Vuoden 2015 aikana HKScan päätti uuden siipikarjatuotantolaitoksen rakentamisesta Raumalle. Hanke on yksi tärkeimmistä tuotantoon liittyvistä investoinneista yhtiön historiassa. Lue lisää verkkosivuiltamme.

Vastuullisuusasioihin on kiinnitetty huomiota heti hankkeen käynnistymisestä lähtien. Esimerkiksi eläinten hyvinvointi, bioturvallisuus eläintautiriskeihin liittyen, elintarviketurvallisuus sekä tuotteiden laatu ja työntekijöiden terveys ja turvallisuus on käyty tarkkaan läpi. Investointi parantaa myös ympäristötehokkuutta yleisesti ja tehostaa sivuvirtojen hyödyntämistä biotuotteiden valmistuksessa. Investointihankkeen suora ja epäsuora työllistävä vaikutus on merkittävä.

Vuonna 2015 HKScan kehitti vientiliiketoimintaansa ja perusti paikallisen myyntiyhtiön Hongkongiin. Kehitystyön onnistumiseksi paikallinen läsnäolo Aasian markkinoilla on välttämätöntä. Lue lisää verkkosivuiltamme.

Konserni on tiiviisti sidoksissa paikalliseen alkutuotantoon kotimarkkinoillaan pitkäaikaisten yhteistyösopimusten ja Virossa tilojen suoran omistuksen kautta. Kehitämme alkutuotannon tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä järjestelmällisellä yhteistyöllä tuottajien kanssa. Lue lisää tiedotteesta.

Seuraamalla rehujen ja muiden raaka-aineiden hintojen kehitystä niiden taloudelliset vaikutukset tuotantoketjuun voidaan ennakoida paremmin. Pitkän ajan kannattavuus koko elintarvikeketjussa, erityisesti alkutuotannossa, on tärkeää HKScanille. Katso video (englanniksi) alkutuotannon kehittämisestä.

HKScanin on myös merkittävä työnantaja kaikilla kotimarkkinoillaan. Konsernin vakaa kannattavuus on HKScanin sidosryhmien yhteinen etu.