Eläinten terveys ja hyvinvointi

Eläinten terveys ja hyvinvointi läpi koko arvoketjun on tärkeää meille sekä asiakkaillemme, kuluttajille ja muille sidosryhmille.

Terveet ja hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat perusedellytys koko lihaketjun vastuulliselle toiminnalle. Hyvinvoivilla eläimillä ei ole stressiä ja ne sairastavat vähemmän. Siksi sekä lääkinnän tarve että eläinten kuolleisuus pienenevät. Eläinten hyvinvointi otetaan huomioon mm. jalostuksessa, eläinten kasvatusolosuhteissa sekä kuljetuksissa (lue juttu).

HKScan sekä sen kumppanit seuraavat ja ohjaavat eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä koko ketjussa; genetiikasta ja jalostuksesta lähtien aina kasvatukseen tiloilla sekä kuljetukseen ja teurastukseen asti. Konserni seuraa viimeisimpiä tutkimuksia ja lainsäädännön kehitystä sekä soveltaa parhaita käytäntöjä eläintuotantoon ja tuotantoneuvontaan. Paikallisten viranomaisten jatkuvan valvonnan sekä lainsäädännön vaatiman kansallisen ja EU-tason seurannan lisäksi suoritamme teurastamoissa omia auditointeja ja valvontaa. Vuoden 2015 lopulla aloitimme yhteistyön eläinten käyttäytymisasiantuntijan kanssa hyvinvoinnin kehittämiseksi konsernin nautateurastamoissa. Vuonna 2016 yhteistyötä laajennetaan sika-, siipikarja- ja lammasteurastamoihin. Lue lisää tiedotteesta.

Lue lisää oikean ruokinnan vaikutuksista eläinten kasvuun ja hyvinvointiin sekä tutustu esimerkkiin liemirehuruokinnan eduista.


Tutustu videoon, joka kertoo eläinten hyvinvoinnista sikatilalla sekä kuljetuksesta ja teurastuksesta Suomessa:

Tutustu videoon, joka kertoo eläinten hyvinvoinnista maitotilalla sekä kuljetuksesta ja teurastuksesta Suomessa:

Tutustu tanskalaiseen Majs Plus -broilerituotantoon:

Olemme kehittäneet teurastamoitamme:

  • investoinnit Outokummun nautateurastamossa, lue tiedote
  • investoinnit Paimion Teurastamon nautateurastamossa ja Linköpingin lammasteurastamossa

Olemme ylpeitä eläintautien vähäisestä määrästä HKScanin sopimustuotannossa ja omassa alkutuotannossamme. Eläinten hyvä hoito ja eläintautitilanteen valvonta ovat jatkuvaa päivittäistä työtä tautitapausten ehkäisemiseksi. Eläinten kasvatustilat pidetään huolellisesti puhtaina, mikä on tärkeää eläintautien leviämisen ehkäisemisessä. Lisäksi eläimillä on oltava tarpeeksi tilaa liikkua ja syödä. Näin eläimet säilyvät terveinä ja niiden lääkitsemisen tarve on pieni tai sitä ei ole lainkaan.

HKScanin kotimarkkinoilla käytetään huomattavasti vähemmän antibiootteja eläinten hoidossa kuin Euroopan maissa keskimäärin. Antibiootteja käytetään vain eläinlääkärin määräyksestä diagnosoituun tarpeeseen, ja niiden käyttöä seurataan tarkasti. Hormonien käyttö kasvunedistäjinä ei ole sallittua.

Arvioimme proaktiivisesti useiden eläintautien tartuntatilannetta ja niiden mahdollisia vaikutuksia tuotantoketjuun. Kansainvälistyminen lisää tautiriskiä ja korostaa entisestään sopimustuottajien, neuvojien ja eläinlääkäreiden työn merkitystä. Kotimarkkinoillamme käytössä olevat laatu- ja hygieniakäytännöt ovat osoittautuneet erittäin onnistuneiksi esimerkiksi salmonellan torjunnassa.

Vuonna 2015 afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisy HKScanin tiloilla Baltiassa on ollut yksi mittavimmista toimenpiteistä, joissa on onnistuttu hyvin. Myös muissa maissa on tehty paljon työtä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.