Vastuullisuus HKScanissa

HKScanin vastuullisuustyö keskittyy neljään painopistealueeseen: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu, eläinten hyvinvointi sekä ympäristö. Myös vastuullisuusohjelmamme on jaettu näihin osa-alueisiin.

HKScanin vastuullisuustyön painopistealueet vahvistettiin vuonna 2014 toteutetun laajan sidosryhmätutkimuksen pohjalta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri sidosryhmien odotuksia ja tutkia, kuinka hyvin HKScanin tekemät valinnat vastasivat näihin odotuksiin.

Vastuullisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat nivoutuneet osaksi konsernin päivittäistä johtamista ja toimintaa. Jatkamme sidosryhmien odotusten arviointia ja vuoropuhelua heidän kanssaan, jotta voimme ennakoida muutostarpeita entistä paremmin ja vastata sidosryhmien odotuksiin myös tulevaisuudessa.