Sidosryhmät

Sidosryhmä

Sidosryhmän odotuksetHKScanin odotukset
Kuluttajat

Maistuvat, turvalliset ja terveelliset tuotteet. Tiedon saaminen, mahdollisuus antaa palautetta, luottamus tuotteisiin ja yrityksen toimintaan.

HKScanin ja sen tuotteiden arvostuksen ja luottamuksen kasvattaminen.

Asiakkaat

 • Vähittäiskauppa
 • HoReCa
 • Vienti
 • Teollisuus

Luotettava liiketoimintakumppanuus, kattava tuotevalikoima ja brändit, vastuulliset tuotteet, tuotelaatu ja -turvallisuus, tiedonvaihto, yhteiset kehityshankkeet.

Luotettava liiketoimintakumppanuus, molempien osapuolten myynnin kasvattaminen, tiedonvaihto, yhteiset kehityshankkeet
Omistajat, sijoittajat ja rahoittajat Lisäarvon tuottaminen omistajille, oikeat ja olennaiset tiedot yrityksen toiminnasta ja taloudesta. Vastuullisen liiketoiminnan menestys ja jatkuvuus.

Lisäarvon tuottaminen, toiminnan rahoituksen turvaaminen ja luottamuksen säilyttäminen.

Tuottajat Jatkuvat ja sopimuksenmukaiset liiketoimintasuhteet, neuvonta ja muut tuottajapalvelut, oikeudenmukainen hinnoittelu, lihantuotannon jatkuvuuden turvaaminen.

Sopimuksenmukainen ja häiriötön tuotantoeläinten toimitus markkinahintaan. Eläinten hyvinvointi ja raaka-aineen hyvä laatu.

Henkilöstö ja potentiaaliset työntekijät Työsuhteen jatkuvuus, oikeudenmukainen palkitseminen, työn arvostus ja oikeudenmukaisuus, henkilökohtaiset kehittymismahdollisuudet ja työturvallisuus. Työpanos, yrityskulttuurin vahvistaminen ja yhtenäisten käytäntöjen luominen, osaamisen kehittäminen.

Viranomaiset

 • Kansallinen hallinto
 • Paikallisviranomaiset
Lakisääteinen yhteistyö, valvonta, tiedon- ja mielipiteiden vaihto, alan vaatimusten toimeenpanon varmistaminen.

Toiminnan häiriöttömyyden varmistaminen, luvanvaraisten toimintojen varmistaminen ja lakisääteinen yhteistyö. Vaikuttaminen toimialan asioihin myös kansainvälisesti.

Media ja mielipidevaikuttajat

 • Etu- ja kansalaisjärjestöt
 • Puolueet ja poliittiset toimijat
Tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta sekä tapahtumista. Asiantuntijuus, vastuullinen toiminta, toimialan asioiden jatkuva kehittäminen. Avoimen ja faktapohjaisen tiedon välittäminen yhtiöstä ja toimialasta, alan yhteiset kehityshankkeet.

Yhteistyökumppanit

 • Alihankkijat
 • Tavarantoimittajat
 • Kumppanit
 • Tutkimus- ja koulutuslaitokset
 • Paikallisyhteisöt
Jatkuvat ja sopimuksenmukaiset liiketoiminta- ja yhteistyösuhteet. Toiminnan kehittäminen HKScanin asiantuntijuutta hyödyntämällä.

Pitkäaikaiset ja sopimuksenmukaiset liiketoiminta- ja yhteistyösuhteet. Toiminnan kehittäminen yhteistyössä kumppanin asiantuntijuutta hyödyntäen.

 

SIDosryhmäyhteistyö ja viestintä

Vastuullisuustyömme kulmakiviä ovat sidosryhmien odotusten ymmärtäminen, lisäarvon tuottaminen sekä avoin ja läpinäkyvä viestintä. Esimerkkinä sidosryhmäviestinnästä on säännöllisesti ilmestyvä Kotitilalta-tuottajalehti.

Vuosien aikana tehty yhteistyö lihan arvoketjun toimijoiden ja sidosryhmien, kuten tavarantoimittajien, viranomaisten, järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa on syventänyt HKScanin näkemystä toimintaympäristölle ja sidosryhmille tärkeistä vastuullisuuden osa-alueista. Tutustu yhteistyökumppanimme päivään hautomolla.

Kehitämme yhteistyötä ja viestintää sidosryhmiemme kanssa yhdessä paikallisyhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa. Lisäksi osallistumme paikallisiin ja maailmanlaajuisiin vastuullisuushankkeisiin ja -aloitteisiin.

Vuoden 2015 aikana olemme esimerkiksi:

 • tehneet tuotantoketjun tutuksi kuluttajille. ”Kanapartioon” kutsuttiin kuluttajia, ja heille tarjottiin mahdollisuutta tutustua tuotekehitykseen. 

 Kanapartiotoiminta alkoi jo vuonna 2014.