Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
(milj. euroa)
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Arvon-
muutos
rahasto
Sijoitettu
vapaa
oma
pääoma
(SVOP)
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Voitto-
varat
Emo-
yhtiön
osakkeen-
omistajien
osuus
yhteensä
Määräys-
vallat-
tomien
omistajien
osuus
Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2015 66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,3 -0,0 162,2 436,5 8,7 445,2
Tilikauden tulos - - - - - - - 0,3 0,3 1,6 1,9
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot - - - - - 2,6 - - 2,6 - 2,6
Rahavirran suojaus - - 0,3 - - - - - 0,3 - 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - - - - -1,5 -1,5 - -1,5
Tilikauden laajatulos - - 0,3 - - 2,6 - -1,2 1,7 1,6 3,3
Tytäryhtiön hankinta - - - - - - - - - 3,8 3,8
Suorat kirjaukset - - - - 0,1 - - 0,2 0,3 - 0,3
Siirrot erien välillä 0,0 - - - -0,0 - - -0,0 -0,0 - -0,0
Osingonjako - - - - - - - -26,4 -26,4 -0,3 -26,7
OMA PÄÄOMA 31.12.2015 66,8 72,9 -12,4 143,5 10,2 -3,7 -0,0 134,7 412,0 13,8 425,8
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 -0,0 93,0 400,0 9,0 409,0
Tilikauden tulos - - - - - - - 56,7 56,7 0,5 57,1
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot - - - - - -8,3 - - -8,3 - -8,3
Rahavirran suojaus - - -1,9 - - - - - -1,9 - -1,9
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - - - - -4,9 -4,9 0,0 -4,9
Tilikauden laajatulos - - -1,9 - - -8,3 - 51,8 41,5 0,5 42,0
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,3 0,3 - 0,3
Siirrot erien välillä - -0,6 - - -21,9 - - 22,5 0,0 0,0 0,0
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,7 -6,1
OMA PÄÄOMA 31.12.2014 66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,3 -0,0 162,2 436,5 8,7 445,2
Liitetiedot 1–30 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.