TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

9. Osakekohtainen tulos
20152014
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto0,356,7
Yhteensä0,356,7
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (1 000 kpl)53 97353 973
Laimennusvaikutuksella oikaistut osakkeet, painotettu keskiarvo53 97353 973
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake)0,011,05
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos (euroa/osake)0,011,05