TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

8. Tuloverot
Tuloverot20152014
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta-1,4-0,7
Aikaisempien tilikausien verot-0,10,0
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos1,26,6
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta-0,35,9
Verokannan täsmäytys, kumulatiivinen
Kirjanpidon voitto/tappio ennen veroja2,251,2
Laskennallinen vero emoyhtiön verokannalla-0,4-10,5
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikk. verokantojen vaikutukset-0,10,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista0,62,3
Verovapaat tulot-0,015,2
Vähennyskelvottomat menot-0,3-1,5
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö0,10,0
Tilikauden tappioista kirjaamaton vero0,0-0,1
Aikaisempien tilikausien vero-0,10,0
Aiempia tilikausia koskevat oikaisut-0,0-0,0
Verokannan muutoksen vaikutus-0,00,0
Verokulu tuloslaskelmassa-0,35,9