TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

7. Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot20152014
Osinkotuotot0,10,2
Korkotuotot
Korkotuotot lainoista ja saamisista2,02,8
Korkotuotot korkojohdannaisista-0,7
Muut rahoitustuotot0,00,1
Yhteensä2,13,9
Rahoituskulut
Korkokulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitusveloista-5,8-8,0
Korkokulut korkojohdannaisista-3,7-6,1
Muut rahoituskulut
Tehoton osuus, korkoriskin suojaus-0,00,3
Lainasaamisten arvonalentuminen--1,3
Muut rahoituskulut-1,3-3,8
Kurssierot lainoista ja saamisista-0,4-0,3
Yhteensä-11,2-19,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-9,1-15,4