TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6. Liiketoiminnan muut kulut
20152014
Vuokrat-16,1-21,6
Luovutustappiot pysyvistä vastaavista-1,1-0,3
Tutkimus- ja kehitysmenot-5,1-3,7
Vapaaehtoiset henkilöstökulut-12,3-12,4
Energia-37,0-40,9
Kunnossapito-39,6-43,4
Mainos-, markkinointi- ja edustuskulut-21,5-19,4
Palvelu-, tietohallinto- ja konttorikulut-25,5-24,7
Muut kulut-35,8-40,6
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä-193,9-206,9
Tilintarkastuspalkkiot
Konsernin tilintarkastuspalkkiot sen riippumattomille tilintarkastajille esitetään alla olevassa taulukossa. Varsinaisen tilintarkastuksen tilintarkastusmenot liittyvät vuositilinpäätösten tarkastukseen ja niihin läheisesti liittyviin lainsäädännöllisiin toimintoihin. Tilintarkastuksen muita palkkioita ovat mm. verokonsultointi ja yritysjärjestelyissä avustaminen.
20152014
Tilintarkastuspalkkiot-0,4-0,5
Veroneuvonta0,0-0,0
Muut palkkiot-0,1-0,1
Tilintarkastusmenot yhteensä-0,5-0,6