TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

5. Poistot ja arvonalentumiset
20152014
Suunnitelman mukaiset poistot-53,3-56,5
Arvonalentumiset-11,4-26,1
Yhteensä-64,7-82,6