TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

3. Materiaalit ja palvelut
20152014
Ostot tilikauden aikana-1 184,2-1 233,9
Varastojen lisäys tai vähennys0,9-10,1
Valmistus omaan käyttöön0,00,0
Aineet, tavarat, tarvikkeet-1 183,2-1 244,0
Ulkopuoliset palvelut-161,5-165,4
Materiaalit ja palvelut-1 344,8-1 409,4