TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

2. Liiketoiminnan muut tuotot
2015 2014
Vuokratuotot 2,5 1,9
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 1,4 1,6
Myyntivoitot omistuksista muissa yhtiöissä (sijoituksissa) 1,1 77,8
Valuuttajohdannaisten kurssivoitot 1,2 1,3
Vakuutuskorvaus 0,9 7,1
Julkiset avustukset 0,1 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 8,0 7,4
Liiketoiminnan muut tuotot 15,1 97,2