TASEEN LIITETIEDOT

29. Lähipiiriliiketoimet
Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa tämän taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös konsernin emoyhtiön emoyhteisön (LSO Osuuskunta) hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, konsernin hallituksen jäsenet, konsernin toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja heidän läheiset perheenjäsenensä sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Konserni pyrkii liiketoimia tehdessään asettamaan kaikki osapuolet tasavertaiseen asemaan.
HKScan Oyj:n pääomistaja LSO Osuuskunta on noin 1 200 suomalaisen lihantuottajan yhteisö. Osuuskunnan tehtävänä on tukea jäsentensä lihantuotantoa ja markkinointia käyttämällä omistajavaltaa HKScanissa. LSO Osuuskunnalla ei ole nykyään varsinaista liiketoimintaa, vaan sen tulot muodostuvat HKScanin maksamista osingoista ja vähäisessä määrin muista sijoituksista ja vuokrista. HKScan-konserni toimii puhtaasti markkinahintaperiaatteilla hankkiessaan liharaaka-aineensa.
Konsernin hallituksessa ja sen emoyhteisön LSO Osuuskunnan hallintoneuvostossa ja hallituksessa olevien henkilöiden eläinmyynnit konsernille olivat 13,5 (13,8) miljoonaa euroa. Kyseisten henkilöiden eläinostot konsernilta olivat 4,4 (4,9) miljoonaa euroa.
Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 4. Lisäksi konsernin hallituksen ja johdon palkkioista löytyy lisätietoja konsernin verkkosivuilla julkaistavasta vuoden 2015 palkka- ja palkkioselvityksestä.
Muuten lähipiirihenkilöt eivät ole olennaisessa liikesuhteessa yhtiöön.
TytäryhtiöosakkeetMäärä/kplOmistus-
osuus, %
Konsernin emoyhtiön omistamat
HKScan Finland Oy, Suomi1 000100,00
HKScan Sweden AB, Ruotsi500 000100,00
HKScan Denmark A/S, Tanska102 002100,00
AS HKScan Estonia, Viro37 721 700100,00
UAB HKScan Lietuva, Liettua2 000100,00
AS HKScan Latvia, Latvia155 92099,52
HKScan UK Ltd, Iso-Britannia999100,00
HKScan Asia Limited, Hong Kong10 000100,00
OOO HKScan, Venäjä1100,00
HKScan Finland Oy:n omistamat
Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Suomi4949,00
Lihatukku Harri Tamminen Oy, Suomi4949,00
Paimion Teurastamo Oy, Suomi2550,00
AS HKScan Estonian omistamat
Rakvere Farmid AS, Viro6 984100,00
HKScan Sweden AB:n omistamat
HKScan Real Estate AB, Ruotsi80 000100,00
Nordic Genetics AB, Ruotsi1 000100,00
HKScan International AB, Ruotsi10100,00
HKScan Poland Sp.zo.o, Puola5 000100,00
Samfood S.A., Belgia24 999100,00
HKScan Real Estate AB:n omistamat
HKScan Real Estate Halmstad AB, Ruotsi3 900100,00
HKScan Denmark A/S:n omistamat
Rose Poultry AB, Ruotsi10 000100,00
Kreatina A/S, Tanska30 000100,00
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudetMäärä/kplOmistus-
osuus, %
Konsernin emoyhtiön omistamat
Lihateollisuuden Tutkimuskeskus, Suomi2 6005,2*
HKScan Finland Oy:n omistamat
Länsi-Kalkkuna Oy, Suomi25050,00
Pakastamo Oy, Suomi66050,00
Lihateollisuuden Tutkimuskeskus, Suomi22 40044,80*
Honkajoki Oy, Suomi90050,00
Envor Biotech Oy, Suomi12824,62
Finnpig Oy, Suomi4050,00
Oy LHP Bio-Carbon LTD, Suomi3224,24
DanHatch Finland Oy, Suomi25020,00
HKScan Sweden AB:n omistamat
Industrislakt Syd AB, Ruotsi50 00050,00
Siljans Chark AB, Ruotsi3 68039,30
AB Tillväxt for svensk animalieproduktion, Ruotsi135 50050,00
Svenska Köttforetagen Holding AB, Ruotsi48 00024,00
HKScan Denmark A/S:n omistamat
Tican-Rose GmbH, Saksa150,00
HRP Kyllingefarme I/S, Tanska75250,00
Farmfood A/S, Tanska10 00033,30
* Konsernilla on yhteensä 50 % omistus Lihateollisuuden Tutkimuskeskuksesta.
Konserni harjoittaa osakkuusyritysten kautta liiketoimintaa mm. harjoittamalla teurastusta, leikkuuta, lihan jatkojalostusta ja käyttämällä vuokraus-, jätteiden hävittämis-, tutkimus- ja neuvontapalveluita. Kaikki kaupalliset sopimukset neuvotellaan markkinaehtoisesti.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat
20152014
Tuotteiden myynnit osakkuusyrityksille70,165,9
Eläinmyynnit lähipiirille4,44,9
Tuotteiden ostot osakkuusyrityksiltä46,640,2
Eläinostot lähipiiriltä13,516,5
Avoimet saldot 31.12.20152014
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä1,42,4
Ostovelat osakkuusyrityksille5,32,8