TASEEN LIITETIEDOT

27. Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana
Konserni on vuokrannut useat käyttämänsä toimitilat. Vuokrasopimukset on yleensä tehty toistaiseksi voimassa oleviksi, ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimuksiin sisältyy yleensä indeksiehto. Lisäksi muut vuokravastuut sisältävät erilaisia laitteita ja koneita, joiden vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin kolmesta viiteen vuotta.
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Muut vuokravastuut20152014
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät6,77,2
1–5 vuoden sisällä erääntyvät16,420,7
Yli 5 vuoden sisällä erääntyvät13,411,8
Muut vuokravastuut yhteensä36,539,8
Vuokrasaamiset muista peruuttamattomista vuokrasopimuksista
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät0,10,1
1–5 vuoden sisällä erääntyvät0,10,0
Yli 5 vuoden sisällä erääntyvät0,00,0
Vuokrasaamiset yhteensä0,10,1