TASEEN LIITETIEDOT

22. Eläkevelvoitteet
20152014
Eläkevelka / -saaminen taseessa
Eläkevelvoitteet, etuuspohjaiset17,614,6
Muut pitkäaikaiset eläkevelvoitteet1,11,1
Eläkevelka (+) / -saaminen (-) taseessa18,815,7
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuvien velk. / saam. muutos tilik.aikana
Saldo 1.1.14,68,4
Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu1,71,0
Maksut eläkeohjelmaan-0,6-0,9
Vakuutusmatemaattiset muutokset2,06,2
Velat / saamiset tilikauden lopussa17,614,6
Konsernin etuuspohjaiset eläkejärjestelyt muodostuvat emoyhtiön entisen toimitusjohtajan eläkevastuusta ja Ruotsin eläkeohjelmasta. Entiseen toimitusjohtajaan liittyvä yhtiön etuuspohjainen eläkesitoumus 31.12.2015 oli 2,9 miljoonaa euroa. Jäljellä oleva eläkevastuu liittyy Ruotsin eläkeohjelmaan.