TASEEN LIITETIEDOT

20. Myytyjen toimintojen varat ja velat, jotka konserni on luokitellut myytävänä oleviksi
Vuonna 2014 Koks Munatootmine OÜ:hun (osa Baltian segmenttiä) ja suomalaiseen hautomoliiketoimintaan (osa Suomen segmenttiä) liittyvät varat ja velat on esitetty myytävänä oleviksi sen jälkeen, kun konsernijohto hyväksyi toimintojen myynnin vuoden 2014 lopussa. Kauppa toteutui maaliskuun lopussa 2015.
Myytävänä oleviksi luokitellut varat
Segmentti Suomi Baltia Yhteensä
Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 0,2
Aineelliset hyödykkeet 2,1 4,3 6,5
Vaihto-omaisuus 0,7 0,9 1,6
Lyhytaikaiset saamiset 1,1 0,0 1,1
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 0,0
4,0 5,4 9,4
Myytävänä oleviksi luokitellut velat
Segmentti Suomi Baltia Yhteensä
Lyhytaikaiset korottomat velat 0,6 0,3 0,8
Myytävänä olevat varat ja velat esitetään kirjanpitoarvoonsa. Se ei olennaisesti eroa myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennetystä käyvästä arvosta. Käyvän arvon perusta on ostajan kanssa tehty esisopimus (käyvän arvon hierarkiataso 2).