TASEEN LIITETIEDOT

19. Rahavarat
Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että toiset sopimuspuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan.
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:
20152014
Rahat ja pankkisaamiset9,516,4
Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset--
Muut rahoitusarvopaperit--
Rahavarat yhteensä9,516,4
Rahavaroihin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.