TASEEN LIITETIEDOT

17. Vaihto-omaisuus
2015 2014
Aineet ja tarvikkeet 71,5 73,2
Keskeneräiset tuotteet 5,0 5,3
Valmiit tuotteet 40,1 36,9
Muu vaihto-omaisuus 0,4 1,8
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,1 0,5
Biologiset hyödykkeet 6,2 7,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 124,2 125,4
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon hierarkia on 1. Vuoden aikana ei ollut tasojen välisiä siirtoja.