TASEEN LIITETIEDOT

16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Laskennallisten verosaamisten erittely
1.1.2015 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Ostetut/
myydyt yhtiöt
31.12.2015
Eläke-etuudet 3,1 0,0 -0,0 0,4 - 3,6
Muut jaksotuserot 3,1 0,0 -0,4 -0,4 - 2,4
Vahvistetut tappiot 23,2 0,1 -0,8 -2,9 - 19,6
Suojauslaskennasta syntyvät 4,1 - 0,0 -0,1 - 4,1
Yhteensä 33,6 0,1 -1,2 -2,9 - 29,7
Laskennallisten verovelkojen erittely
1.1.2015 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Ostetut/
myydyt yhtiöt
31.12.2015
Poistoerot 10,0 -0,0 -2,2 -3,5 0,0 4,3
Muut jaksotuserot 0,9 0,0 -0,1 - - 0,8
Konsolidoinnista syntyvät 13,7 0,3 -0,2 - 0,9 14,8
Suojauslaskennasta syntyvät 0,3 - - - - 0,3
Yhteensä 24,9 0,3 -2,4 -3,5 1,0 20,2
Laskennallisten verosaamisten erittely
1.1.2014 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Ostetut/
myydyt yhtiöt
31.12.2014
Eläke-etuudet 1,8 -0,1 0,0 1,4 - 3,1
Muut jaksotuserot 2,6 -0,2 0,8 - - 3,1
Vahvistetut tappiot 19,0 -0,3 4,5 - - 23,2
Suojauslaskennasta syntyvät 3,9 - -0,1 0,3 - 4,1
Yhteensä 27,3 -0,6 5,2 1,7 - 33,6
Laskennallisten verovelkojen erittely
1.1.2014 Muuntoero Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Ostetut/
myydyt yhtiöt
31.12.2014
Poistoerot 11,2 0,2 -1,4 - - 10,0
Muut jaksotuserot 0,9 -0,0 0,0 - - 0,9
Konsolidoinnista syntyvät 14,6 -0,8 -0,1 - - 13,7
Suojauslaskennasta syntyvät 0,3 - - 0,0 - 0,3
Yhteensä 26,9 -0,6 -1,5 0,0 - 24,9
Tappioihin liittyvien laskennallisten verosaamisten käyttö perustuu samoihin oletuksiin, joita käytetään arvonalentumistestauksessa liitetiedossa 11.
Ulkomaisten tytäryritysten jakamattomista voittovaroista, 20,6 (21,3) miljoonaa euroa, ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varoilla on turvattu ulkomaisten yritysten omat investointitarpeet.
Konsernilla oli 31.12.2015 2,3 miljoonaa euroa tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska konsernille ei todennäköisesti kerry ennen kyseisten tappioiden vanhenemista verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään.