TASEEN LIITETIEDOT

14. Osuudet osakkuusyrityksissä
20152014
Hankintameno 1.1.22,7135,8
Muuntoerot0,1-1,9
Lisäykset (yritysostot)0,81,0
Arvonalennukset--1,1
Vähennykset (yritysjärjestelyt)-1,0-105,5
Muu muutos-0,10,0
Hankintameno 31.12.22,528,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta1,711,2
Osakkuusyhtiöosingot-0,9-16,9
Kirjanpitoarvo 31.12.23,322,7
Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt osakkuusyritykset on lueteltu liitetiedossa 29. Konsernilla ei ole yksittäisiä merkittäviä osakkuusyrityksiä. Konserni harjoittaa osakkuusyritysten kautta liiketoimintaa mm. harjoittamalla teurastusta, leikkuuta, lihan jatkojalostusta ja käyttämällä vuokraus-, jätteiden hävittämis-, tutkimus- ja neuvontapalveluita.
Konsernin osuuteen osakkuusyrityksissä ei liity ehdollisia velkoja.
Sokołów S.A.:n osakkeet kokonaan omistavan Saturn Nordic Holding AB:n osakeosuuden myynti saatiin päätökseen 10.6.2014. Kaupasta kirjattiin liiketoiminnan tuottona 77,6 miljoonan euron myyntivoitto ja rahavirtana 8,3 miljoonan euron osingot. Kauppahinta kulujen jälkeen oli 178,7 miljoonaa euroa.