TASEEN LIITETIEDOT

10. Aineettomat hyödykkeet
20152014
Hankintameno 1.1.94,498,1
Muuntoerot1,4-4,0
Lisäykset0,91,4
Lisäykset (yritysostot)0,1
Vähennykset-2,30,1
Siirrot erien välillä0,5-1,1
Hankintameno 31.12.95,194,4
Kertyneet poistot 1.1.-25,6-23,9
Muuntoerot-0,10,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot2,20,9
Tilikauden poisto-2,6-2,9
Kertyneet poistot 31.12.-26,1-25,6
Kirjanpitoarvo 31.12.69,168,9
Ruotsin liiketoimintaan kuuluvat tavaramerkit, kirjanpitoarvoltaan 59,4 (58,1) miljoonaa euroa testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Konsernin arvion mukaan niillä on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika.