Konsernin rahavirtalaskelma
(milj. euroa)
20152014
Tilikauden tulos1,857,2
Oikaisuerät76,3-4,6
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta78,152,6
Nettokäyttöpääoman muutos0,86,5
Muu muutos-3,07,7
Korkokulut-10,0-17,7
Muut rahoituskulut-8,4-14,4
Korkotuotot2,13,1
Muut rahoitustuotot6,811,8
Osinkotuotot1,014,6
Tuloverot-0,6-1,0
Liiketoiminnan rahavirta (A)66,863,3
Käyttöomaisuuden investoinnit-51,2-68,2
Käyttöomaisuuden myynnit13,5201,1
Ostetut tytäryhtiöosakkeet-5,4-1,0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet0,03,9
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut1,3-0,2
Investointien rahavirta (B)-41,8135,7
Muiden rahastojen lisäys0,10,0
Lainojen nostot62,8126,3
Lainojen takaisinmaksut-67,2-370,4
Rahoitusleasingmaksut--0,0
Maksetut osingot-26,7-6,1
Rahoituksen rahavirta (C)-31,0-250,2
Nettorahavirta (A+B+C)-6,0-51,2
Rahavarat 31.12.9,516,4
Rahavarat 1.1.16,468,7
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus-1,0-1,0
Muutos-6,0-51,2
Liitetiedot 1–30 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.