Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.
(milj. euroa)
20152014
Tilikauden voitto / tappio1,957,1
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot2,6-8,3
Rahavirran suojaus0,3-1,9
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot-1,5-4,9
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)1,4-15,1
Kauden laaja tulos yhteensä3,342,0
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön osakkeenomistajille1,741,5
Määräysvallattomille omistajille1,60,5
Yhteensä3,342,0
Liitetiedot 1–30 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.