Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Vantaalla, helmikuun 9. päivänä 2016

 

Mikko Nikula Niels Borup Tero Hemmilä  
Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen  
       
Henrik Treschow Teija Andersen Pirjo Väliaho  
Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen  
       
 Aki Laiho      
Toimitusjohtajan sijainen