EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

9. Pitkäaikaiset saamiset
20152014
Pitkäaikaiset lainasaamiset1 0071 145
Laskennalliset verosaamiset9 3118 205
Muut saamiset459-
Yhteensä10 7779 350
SAAMISET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILTA YRITYKSILTÄ
Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset311 241313 106
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä311 241313 106
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä322 018322 456