EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

17. Johdannaissopimukset
Johdannaissopimusten nimellisarvot, netto20152014
VALUUTTAJOHDANNAISET
Valuuttatermiinisopimukset40 96961 108
KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset128 528157 585
HYÖDYKEJOHDANNAISET
Sähköjohdannaissopimukset--
Yhteensä169 497218 693
Johdannaissopimusten käyvät arvot
2015
Käypä arvo
positiivinen
2015
Käypä arvo
negatiivinen
2015
Käypä
arvo netto
2014
Käypä
arvo netto
Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset 296 -370 -74 410
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset - -14 041 -14 041 -15 665
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaissopimukset 2 152 -2 152 - -
Yhteensä 2 448 -16 563 -14 115 -15 255
Johdannaissopimukset, joihin sovellettu suojauslaskentaa
2015
Nimellisarvo,
netto
2015
Käypä arvo
tehokas osuus
2014
Nimellisarvo,
netto
2014
Käypä arvo
tehokas osuus
Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset - - - -
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaissopimukset - - - -
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 128 528 -13 979 137 585 -15 465
Yhteensä 128 528 -13 979 137 585 -15 465