EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

16. Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset20152014
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA
Rahalaitoslainat029 286
Yhteensä029 286
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset010 023
Yhteensä010 023
TYTÄR- JA MUIDEN KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Takaukset29 71029 995
Yhteensä29 71029 995
OMISTUSYHTEYSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Takaukset6071 864
Yhteensä6071 864
MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Takaukset1 8781 651
Yhteensä1 8781 651
MUUT OMAT VASTUUT
Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät222141
1–5 vuoden sisällä erääntyvät198180
Yhteensä420321
MUUT VUOKRAVASTUUT
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät867867
1–5 vuoden sisällä erääntyvät3 4683 468
Yli viiden vuoden sisällä erääntyvät5 2026 069
Yhteensä9 53710 405
Muut vastuut44
Muut omat vastuut yhteensä9 96110 730