EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

15. Lyhytaikainen vieras pääoma
20152014
Lainat rahoituslaitoksilta34 13134 113
Ostovelat876623
Siirtovelat3 6253 982
Muut velat1 098297
Yhteensä39 73039 015
VELAT SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILLE YRITYKSILLE
Ostovelat218686
Siirtovelat4135
Muut velat40 50447 017
Yhteensä40 76347 738
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä80 49386 753
Korollinen
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille40 50447 017
Velat muille34 13134 113
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma74 63581 130
Koroton
Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille259721
Velat muille5 5994 902
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma5 8585 623
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä80 49386 753
SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT (PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET)
Jaksotetut henkilöstökulut1 9911 337
Jaksotetut korkokulut681956
Jaksotetut johdannaisten arvon muutokset429508
Muut siirtovelat5241 180
Yhteensä3 6253 981
VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA
Lainat rahoituslaitoksilta--
Eläkelainat--
Muut pitkäaikaiset velat--
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua--