EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

14. Pitkäaikainen vieras pääoma
20152014
Laskennallinen verovelka329329
Joukkovelkakirjalaina100 00099 434
Lainat rahoituslaitoksilta15 00022 143
Muut velat2 500108
Yhteensä117 829122 014
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä117 829122 014
Korollinen
Velat muille117 500121 577
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma117 500121 577
Koroton
Velat muille329437
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma329437
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä117 829122 014