EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

13. Pakolliset varaukset
20152014
Eläkevaraukset2 8582 961
Pakolliset varaukset yhteensä2 8582 961