EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

11. Oma pääoma
Oma pääoma 2015 Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Omat
osakkeet
Käyvän
arvon
rahasto
SVOP Muut
rahastot
Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1. 66 820 73 420 -38 -1 538 143 076 4 709 158 970 445 419
Lisäys - - - - - 83 - 83
Osingonjako - - - - - - -26 447 -26 447
Suorat kirjaukset voittovaroihin - - - - - - -73 -73
Tilikauden voitto/tappio - - - - - - 10 703 10 703
Oma pääoma 31.12. 66 820 73 420 -38 -1 538 143 076 4 792 143 153 429 684
Oma pääoma 2014 Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Omat
osakkeet
Käyvän
arvon
rahasto
SVOP Muut
rahastot
Voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1. 66 820 73 420 -38 -2 385 143 076 4 676 43 621 329 190
Lisäys - - - 846 - 33 - 879
Osingonjako - - - - - - -5 397 -5 397
Suorat kirjaukset voittovaroihin - - - - - - 37 37
Tilikauden voitto/tappio - - - - - - 120 709 120 709
Oma pääoma 31.12. 66 820 73 420 -38 -1 538 143 076 4 709 158 970 445 418
Jakokelpoinen oma pääoma20152014
Käyttörahasto513430
Omat osakkeet-38-38
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto143 076143 076
Edellisten tilikausien voitto132 44938 260
Tilikauden voitto/tappio10 703120 709
Jakokelpoinen oma pääoma286 703302 437