EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

10. Lyhytaikaiset saamiset
20152014
Myyntisaamiset5-
Lyhytaikaiset muut saamiset (muilta)65307
Lyhytaikaiset siirtosaamiset (muilta)345664
Yhteensä415971
SAAMISET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVILTA YRITYKSILTÄ
Konsernimyyntisaamiset222 265
Konsernilainasaamiset7 16826 824
Konsernisiirtosaamiset-680
Muut saamiset522105
Yhteensä7 71229 874
SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ
Omistusyhteysyrityslainasaamiset150-
Muut saamiset119
Lyhytaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä1619
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä8 28830 854
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT
Jaksotetut rahoituserät106561
Jaksotetut henkilöstökulut177
Muut siirtosaamiset22296
Yhteensä345664