Emoyhtiön tase 31.12.
(euroa)
Liite20152014
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet8.833 393,00647 591,00
Aineelliset hyödykkeet8.2 204 453,241 245 610,48
Sijoitukset8.290 949 324,83290 947 930,31
Pysyvät vastaavat293 987 171,07292 841 131,79
Pitkäaikaiset saamiset9.312 706 893,63314 251 422,42
Laskennallinen verosaaminen9.9 311 035,528 205 385,30
Lyhytaikaiset saamiset10.8 287 845,5930 854 296,37
Rahat ja pankkisaamiset6 814 821,7311 240 445,03
Vaihtuvat vastaavat337 120 596,47364 551 549,12
Vastaavaa631 107 767,54657 392 680,91
VASTATTAVAA
Osakepääoma11.66 820 528,1066 820 528,10
Ylikurssirahasto11.73 420 363,2073 420 363,20
Omat osakkeet11.-38 612,12-38 612,12
Käyvän arvon rahasto11.-1 538 202,49-1 538 202,49
SVOP-rahasto11.143 075 845,19143 075 845,19
Muut rahastot11.4 792 003,124 709 115,78
Edellisten tilikausien voitto11.132 448 994,5238 259 949,12
Tilikauden voitto/tappio11.10 702 684,71120 709 449,52
Oma pääoma429 683 604,23445 418 436,30
Tilinpäätössiirtojen kertymä12.243 662,00245 887,00
Pakolliset varaukset13.2 857 979,002 961 239,00
Laskennallinen verovelka14.329 308,75329 308,75
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma14.117 500 005,00121 576 632,12
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma14.-108 004,00
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma15.74 635 632,2381 130 069,72
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma15.5 857 576,335 623 104,02
Vieras pääoma198 322 522,31208 767 118,61
Vastattavaa631 107 767,54657 392 680,91