Emoyhtiön rahavirtalaskelma
(tuhatta euroa)
20152014
Liikevoitto-12 115104 006
Oikaisut liikevoittoon1 320-113 784
Poistot ja arvonalentumiset429411
Varausten muutos-103-91
Käyttöpääoman muutos2 023-2 378
Korkotuotot ja -kulut6 0464 115
Saadut osingot15 2109 135
Verot-132-43
Liiketoiminnan rahavirta12 6781 371
Tytäryhtiöosakkeiden ostot-1-14 542
Tytäryhtiöosakkeiden myynnit-178 842
Muun käyttöomaisuuden ostot-1 655-863
Muun käyttöomaisuuden myynnit9893
Lainasaamisten takaisinmaksut2 36454 086
Investointien rahavirta805217 616
Rahavirta ennen rahoitusta13 483218 987
Pitkäaikaisten lainojen nostot6 00099 422
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-67 374-366 555
Lyhytaikaisten lainojen nostot56 76926 747
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys13 144-15 119
Maksetut osingot-26 447-5 397
Rahoituksen rahavirta-17 908-260 902
Rahavarojen muutos-4 425-41 915
Rahavarat 1.1.11 24053 155
Rahavarat 31.12.6 81511 240
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS:
Lyhytaikaisten liikesaamisten lis-/väh+2 239-2 138
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis+/väh--215-240
Yhteensä2 023-2 378