Sijoituksena

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja, jolla on vahvat pohjoismaiset perinteet ja yli sadan vuoden kokemus korkealaatuisten ja vastuullisesti tuotettujen lihatuotteiden myynnistä, markkinoinnista ja valmistamisesta. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian, ja viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2015 HKScanin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 400. Myynnillä mitattuna olemme toimialan johtava yritys Itämeren alueella. HKScan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

HKScanin vahvuuksia ovat vahvat brändit, johtava markkina-asema kaikilla kotimarkkinoilla ja loistava maantieteellinen sijainti, joka tuo toiminnallisia synergioita. Lisäksi konsernin vahva tase mahdollistaa kannattavan kasvun strategian toteuttamisen.

Markkina-ajurit, jotka tukevat liiketoimintaamme:

 • Lihan, erityisesti siipikarjan, kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti
 • Liha-alan kilpailutilanne suosii suuria toimijoita
 • Kaupungistuminen lisää valmisruokien kysyntää
 • Kuluttajat arvostavat puhdasta ja vastuullista pohjoismaista lihaa

STRATEGISET TAVOITTEET

HKScan päivitti strategiansa vuonna 2014. Päivitetyn konsernistrategian teema strategiakaudelle 2015–2018 on kannattava kasvu. Strategian toteuttamiseksi määritimme seuraavat painopistealueet:

 • Uudistamme näkemystämme asiakkuuksista, kuluttajista ja kanavavalinnoista
 • Kehitämme brändejä ja tarjoomaa
 • Investoimme kasvuun ja
 • Edistämme jatkuvan parantamisen kulttuuria.

PITKÄN AIKAVÄLIN
TALOUDELLISET TAVOITTEET

 • Liikevoitto: yli 4 prosenttia liikevaihdosta
 • Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 prosenttia
 • Nettovelkaantumisaste: alle 100 prosenttia
 • Osingonjako: yli 30 prosenttia nettotuloksesta