HKScan lyhyesti

HKScan on johtava pohjoismainen liha-asiantuntija. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaamme toimivat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektoreilla. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan.

Olemme strategiassamme ja toiminnassamme sitoutuneet taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen sekä edistämään eläinten hyvinvointia.  

Merkittävimmät tuotebrändimme on lueteltu alla. Kotimarkkinoillamme tunnettujen paikallisten brändien lisäksi HKScanilla on myös neljä konsernibrändiä: Flodins®, Chosen by Farmers®, Annerstedt® ja Aafiyah®. Lue lisää brändeistämme sivun alaosiossa.

VUOSI 2015 LYHYESTI

LIIKEVAIHTO

1 917,1

MEUR

 

LIIKEVOITTO

21,5

MEUR

(ilman kertaluonteisia eriä)

LIIKEVOITTO

1,1

%

(ilman kertaluonteisia eriä)

MARKKINA-
ASEMA

#1–2

KOTIMARKKINOILLA

HENKILÖSTÖ

7 437

KESKIMÄÄRIN


Avainluvut
2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa 1 917,1 1 988,7
Liikevoitto, milj. euroa 9,6 55,5
% liikevaihdosta 0,5 2,8
Voitto ennen veroja,milj. euroa 2,2 51,2
% liikevaihdosta 0,1 2,6
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 2,3 9,7
Omavaraisuusaste, % 50,9 51,5
Nettovelkaantumisaste, % 33,8 31,8
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 49,6 48,7